Is it easy to users today?

Hardly.
At the time when the market is literally overflowing from production orientation to a variety of aerospace products is becoming a real challenge for the client. And each of us, regardless of how industry works in one situation or another assumed the role of a client. Elation is guaranteed – from mad compete with price, advertising, promotions, and dumping all sorts of marketing tricks yet. In civilized countries silnorazviti and the higher price is a guarantee for better quality. This standard does not apply to countries that still build its market economy. Yet in a variety of market orientations.
One always felt the need to monitor and measure the time and is always looking for different ways to do that. Of novels and films we know about the sun and sand clocks. The first attraction is today – even in some advanced metropolis, a flask with sand have turned into souvenir market. Modern clocks in its various modifications have undergone quite a long evolution to reach the form known today. Although the clock and watch industry in its modern form, was conceived in Germany, nowadays it is customary to believe that the country is Switzerland the clocks.

Лесно ли е да си потребител днес? Едва ли.
Във времето, в което пазарът буквално прелива от продукция, ориентацията в космическото разнообразие от стоки се превръща в истинско предизвикателство за клиента. А всеки от нас, независимо от това в какъв бранш работи, в една или друга ситуация влиза в ролята на клиент. Главозамайването е гарантирано – от бясно надпреварващи се цени, реклами, промоции, дъмпинги и какви ли не още пазарни трикове. В цивилизованите и силноразвити държави по-високата цена е гаранция за по-добро качество. Този еталон обаче не важи за страни, които тепърва градят пазарната си икономика. И все пак в многообразието на пазара има ориентири.
Човек винаги е изпитвал нуждата да контролира и измерва времето и винаги е търсил различни начини за това. От романите и филмите знаем за слънчевите и за пясъчните часовници. Първите и днес са атракция – дори в някои свръхмодерни мегаполиси, а колбите с пясък са се превърнали в пазарен сувенир. Съвременните часовници в различните си модификации са претърпели доста дълга еволюция, за да достигнат до формата, позната днес. Макар часовникарската индустрия в съвременната си форма да се заражда в Германия, в наши дни е прието да се счита, че страната на часовниците е Швейцария.

Published in: on 21/09/2009 at 14:44  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://domigradina.wordpress.com/2009/09/21/is-it-easy-to-users-today/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: