What is the mechanism

Quartz watches are nearly 90% of all watches manufactured today. They are much simpler and cheaper than everyone else. No need for winding or any special attention. Supplied by a quartz crystal and battery. Are extremely accurate, usually given only a minute or several minutes deviation per year.
For perfectionists, mechanical watches are the preferred option. They made a minimum of 130 individual components. Are more difficult to service. If we want the clock to work perfectly, we must not forget it rolled. Exceptions are cases in which there samonavivasht clock mechanism driven by the force of gravity on the movements of the wrist. We must not forget that mechanical watches like luxury cars require lubrication every few years to work optimally.
Contrary to some popular perceptions, so-called precious stones used in the clock mechanism, are not so important. They have no value of precious stones, as generally small synthetic rubies are used in several key locations in the mechanism because of their low rubdown. Not worth much and do not add value to watch. In a standard clock mechanism is used at least 17 stone.

Какъв е механизмът
Кварцовите часовници са близо 90 % от всички часовници, произвеждани днес. Те са значително по-опростени и по-евтини от всички останали. Нямат нужда от навиване или от каквото и да било специално внимание. Захранват се от кварцов кристал и батерия. Изключително акуратни са, обикновено дават само около минута или няколко минути отклонение на година.
За перфекционистите механичните часовници са предпочитаният вариант. Те са направени минимум от 130 индивидуални компонента. По-трудни са за обслужване. Ако искаме часовникът да работи перфектно, не трябва да забравяме да го навиваме. Изключение правят случаите, в които часовникът има самонавиващ се механизъм, задвижван от силата на гравитацията при движенията на китката. Не трябва да забравяме, че механичните часовници подобно на луксозните автомобили се нуждаят от смазване на всеки няколко години, за да работят оптимално.
Противно на някои разпространени схващания, т. нар. скъпоценни камъни, използвани в механизма на часовника, не са толкова важни. Те нямат стойност на скъпоценни камъни, тъй като обикновено са малки синтетични рубини, използвани на няколко ключови места в механизма заради ниското си ниво на фрикция. Не струват много и не добавят стойност към часовника. В стандартен часовников механизъм се използват минимум 17 камъка.

Advertisements
Published in: on 21/09/2009 at 14:47  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://domigradina.wordpress.com/2009/09/21/what-is-the-mechanism/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: